Ortodonti (Diş Teli)

Ortodonti (Diş Teli)

Ortodonti, diş ve çenelerin normal yapısı ve gelişimi ile ilgilenir. Bazı durumlardan dolayı dişler çapraşık sıralanabilir, çenelerin boyutları yetersiz olabilir, karşıt çenelerin birbiri ile olan ilişkisi bozuk olabilir. Ortodontik problemlerin sebepleri kalıtımsal veya sonradan kazanılmış olabilir. Uzun süre emzik ve biberon kullanılması, parmak emme ve dudak ısırma, yüksek yastık kullanma gibi alışkanlıklar ortodontik bozukluklara neden olur. Bu gibi durumlarda ortodonti, diş telleri, sabit ve hareketli aygıtlar ile bozulmuş olan durumu normal haline getirir.

Ortodontik bozukluk içeren ağızlarda çeşitli sorunlar baş gösterir. Yetersiz çiğneme, konuşma bozukluğu, nefes alma-verme problemleri, estetik problemler. Ayrıca çapraşık olarak sıralanan dişler normal, düzgün konumunda olmadığı için gıda ve plak birikmesine daha elverişli olur bunun sonucunda ise çürük, plak birikme riski artar, periodontal rahatsızlıklar ve ağız kokusu başlar. Günümüzde genel olarak estetik kaygılar göz önünde olsa da aslında ciddi sağlık problemlerini de beraberinde getirir.

Ortodontik tedavi genel olarak 12-15 yaşlarında yapılır. Erişkin bireylere de yapılabilir. Fakat tedavi ne kadar geciktirilirse başarı oranı düşer, tedavi ücreti artar. Erken teşhis ve tedavi her açıdan hastanın faydasınadır.

Genel kaygı diş tellerinin ve apareylerinin uzun süre kişinin ağzında kalacağı ve bunun verdiği hem estetik sorunlar hem de rahatsızlık hissidir. Ömür boyu düzgün diş ve çenelere sahip olmak için bir süre bu tedavi şarttır. Kısa süre içerisinde de tellere ve aygıtlara hasta alışır. Ayrıca ortodontik malzemelerdeki gelişme ile artık diş renginde malzemeler kullanılmaktadır. Hatta ağızda görülmeyecek şekilde dişlerin arka, iç tarafına (dil veya damak tarafına) dahi teller takılabilir. Çocuklar için durumu eğlenceli hale getirmek için renk renk, desenli diş telleri de mevcuttur.

Ortodontik tedavi uygulanma şekline göre sabit ve hareketli tedavi olarak ikiye ayrılır:

Sabit Ortodontik Tedavi, gibi hastanın çıkartamayacağı sabit apareylerin kullanıldığı ortodontik tedavi şeklidir. Dişler üzerine braket olarak adlandırılan oluklu bir metal (günümüzde porselen braketler de kullanılmakta olup diş rengi ile aynıdır) yapıştırılır. Bu oluktan bir tel geçer.

Hareketli Ortodontik Tedavi, hastanın kendisinin takıp çıkartabileceği apareyler kullanılır. Hareketli tedavi daha çok 6-12 yaş arası çocuklarda uygulanır. Bazı durumlarda her iki tedavi şeklinin de uygulanması gerekebilir.

Ortodontik tedaviye başlanmadan önce ağızdaki tüm çürükler ve dişeti hastalıkları tedavi edilmelidir. Sabit veya hareketli hangi şekilde olursa olsun, ortodontik tedavi sırasında ağız hijyenine dikkat edilmelidir. Hareketli aparey kullanılıyorsa, yemeklerden sonra aparey çıkartılıp dişler fırçalanmalıdır. Apareyin hijyenine de aynı oranda özen gösterilmelidir. Sabit tedavide kullanılan braketler yiyecek artıklarının birikmesi için oldukça uygun bölgelerdir. Bu nedenle, yemeklerden sonra ortodontik diş fırçaları kullanılarak, braketler ve teller arasındaki yiyecek artıkları özenle temizlenmelidir. Ağız hijyenine dikkat edilmezse, çürüklerin ve dişeti problemlerinin oluşması kaçınılmazdır.

Ortodontik tedavi uzun süren bir tedavidir ve aylık kontroller söz konusudur. Bu nedenle kişinin istekli olması ve randevularını aksatmaması gerekir.

Herhangi bir şekilde kullanılan apareylerde kırılma, kopma veya çıkma meydana geldiğinde, tedavi olumsuz olarak etkilenebileceği için, zaman kaybetmeden ortodontistine başvurmak gerekir. Tedavi bittikten sonra pekiştirme tedavisi başlar ki pekiştirme tedavisi oldukça önemlidir. Dişlerin aldığı pozisyonu koruyabilmek için bu tedaviye mutlaka uyulmalıdır.

Ortodonti ile ilgili ayrıntılı bilgi ve tedavi ücretleri hakkında kliniğimize başvurabilirsiniz.