Full Porselen Restorasyonlar

Full Porselen Restorasyonlar

Madde kaybının fazla olduğu dişlerde (Geniş çürüklerde dişe eski dayanıklılığını kazandırmak amacıyla) estetik ve fonksiyon açısından doğal dişe benzeyen bir tedavi yöntemidir.

Önceleri ve halen bazı vakalarda porselen restorasyonların alt tabakasında metal destekler tercih edilirdi. Bazı estetik, alerji, diş eti boyanması ve sağlık problemlerinden ötürü Full Porselen Restorasyonlar gündeme gelmiştir.

Dişte veya dişlerde yer alan geniş çürüklerde, madde kayıplarında dişte belirli oranlarda çepeçevre aşındırma yapılır. Gerekli ölçü ve prova işlemlerinin ardından laboratuvar ortamında porselen restorasyon tasarlanır ve güçlendirilmiş yapıştırıcı ajanlar ile dişe yerleştirilir. Porselen Laminate Veneer restorasyonlar gibi estetik ve fonksiyon açısından çok başarılı sonuçlar vermesinin yanında Porselen Laminate Veneer restorasyonlardan daha geniş kullanım alanları vardır.

Tam ve kısmi dişsizlik vakalarında da Total ve Bölümlü protezlere tercih olarak kullanılabilir. Dişsiz alanlara yerleştirilen ve kök görevi gören implantların üzerine yekpare veya parça parça Full Porselen Restorasyonlar yapılarak sabit bir protez de tercih edilebilir.